• Subcribe to Our RSS Feed

Predikan

Senaste Gudstjänst:Nattvardsgudstjänst:-22-10-01 ”Kristen – begynnelsen.” Pär Månsson.

 Spela upp  >  /  Paus II

Äldre  Predikningar   2022

-22-09-25  Gudstjänst: Peter Wärnelid uppläst av Kjell Stålberg.

 

-22-09-18 Gudstjänst:”Med er är det annorlunda”. Pär Månsson.

 

-22-09-11 Nattvardsgudstjänst: ”Medmänniskan”. Pär Månsson.

 

-22-08-28 Gudstjänst: Peter Wärnelid.

 

-22-08-21  Gudstjänst: Bo Wetteus.

-22-08-07  Gemensam gudstjänst: Rune Vinsander.

-22-07-24  Gemensam gudstjänst: Pär Månsson.

22-06-19 Gudstjänst:”Guds godhet och kärlek.” Pär Månsson. Musik Leif Ekström.

-22-06-05 Nattvardsgudstjänst: ”Den helige Ande.” Pär Månsson.

-22-05-08 Gudstjänst: ”Vägen till livet.” Peter Wärnelid. 

 

-22-04-24 Gudstjänst: ”Påskens vittnen.” Rune Vinsander.

-22-04-15  Långfredagsgudstjänst: ”Korset.” Pär Månsson.

-22-03-20  Gudstjänst: Linnea Lidskog, Stockholm. Insamling till pastors- o diakoniutbildning i Equmeniakyrkan.

-22-02-20 Gudstjänst: ”Det levande ordet”. David Karlsson.

-22-01-09  Missionsgudstjänst med Ulrika Morazan, Latinamerikaansvarig på Equmeniakyrkan. Insamling till internationella missionen avslutas.

2021

-21-12-26  Annandag jul: ”Livet blev synligt.” Pär Månsson.

-21-12-19  Samling runt julkrubban. Pär Månsson.

-21-12-12 Gudstjänst:  ”Bana väg för Herren!” Peter Wärnelid.

-21-10-24  Gudstjänst: ”Samhällsansvar.”Pär Månsson. Musik Therese Hovlund, Frida Enblom.

-21-09-26 Gudstjänst: ”Rik inför Gud.” I-N Jervgren.