• Subcribe to Our RSS Feed

Valår.

Under alla de lovord som ges demokratin finns den lilla människan, som går in i det lilla valbåset med sin lilla blyertspenna och sätter ett litet kryss på ett litet papper. Inga tal och inga omfattande diskussioner kan på något sätt minska kryssets överväldigande betydelse.

Winston Churchill

Valår.

När vi här i Sverige går till våra valbås, ser det inte riktigt ut på samma sätt som det gjorde i Churchills Storbritannien.

Men en sak kvarstår, och det är betydelsen av att vi alla faktiskt deltar i valen och avlägger vår röst. I riksdags-, landstings- och kommunalvalen.

Att få delta i öppna, demokratiska val är en förmån och en skyldighet. Både i historiskt och globalt perspektiv. Oräkneliga är de som inte haft/har en möjlighet att få göra sin röst hörd och kunnat/kan vara med och påverka samhällets politiska styrning.

Utan tvivel är vårt demokratiska system inte utan brister och tillkortakommanden. Likaså är vi nog många som nu och då funderar över om vår röst verkligen gör skillnad. Ändå kvarstår, att det i en demokrati som vår, är på samma gång en förmån och en skyldighet att på valdagen gå och rösta. Och att göra det informerat och medvetet.

Inget av de partier som ställer upp i valet har ett partiprogram som jag som kristen reservationslöst kan ställa mig bakom. Men jag har ändå ett ansvar att försöka sätta mig in de olika partiernas ideologier och värderingar. För att finna ett parti vars program, till så stor mån som möjligt, överlappar med det jag utifrån min tro önskar ska prägla vårt gemensamma samhällsbygge.

Som kyrka kan och ska vi också omsluta valet och vårt land i förbön. En bön om att medmänsklighet, rättvisa, generositet, öppenhet och trygghet ska få vara sådant som får prägla vårt samhälle. Om detta får vi be.

Men vi får också på olika sätt fortsätta att vara engagerade i människor och i det som sker här i Askersund och utöver vår värld.

Allt detta gör vi utifrån vår övertygelse om att världen ytterst är Guds värld. I Gud har den sitt ursprung och till världen sände Gud sin Son, för att rädda och återupprätta den till det Gud från början ämnade den att vara. Av Jesus är kyrkan sänd att vara ljus och salt. Att uttrycka och utbreda Guds rike, Guds goda herravälde.

Låt oss därför alla på valdagen göra det som Churchill menade är av överväldigande betydelse.

Er medvandrare och pastor

Pär