• Subcribe to Our RSS Feed

Andakt / Predikan

Senaste Andakt: -20-11-22 Domsöndagen. Pär Månsson.

 Spela upp  >  /  Paus II

Äldre Predikningar / Andakter

 2020

-20-11-15  Söndag före domsöndagen. Pär Månsson.

 

-20-10-31  Nattvardsgudstjänst alla helgons dag: Årsparentation. ”Saliga är ni.” Pär Månsson.

 

-20-10-25  Gudstjänst:  ”Att leva tillsammans.” Rune Vinsander.

 

-20-10-18 Gudstjänst: ”Trons kraft.” Pär Månsson.

-20-10-04  Nattvardsgudstjänst: ”Änglarna.” Pär Månsson.

-20-07-20 Gudstjänst: ”Ett är nödvändigt”, Peter Wärnelid.

-20-09-13 Gudstjänst. ”Enhet i Kristus”, Pär Månsson.

-20-09-06 Gudstjänst. ”Medmänniskan”, Pär Månsson. Nattvard.

 

 -20-08-30 Andakt: Pär Månsson.

-20-08-23 Andakt: ”Tro och liv.  Pär Månsson.

-20-07-05  Andakt: ”Tillit”. Pär Månsson.

 -20-06-21  Andakt:  ”Johannes döparen”. Pär Månsson.

-20-05-31  Andakt: Pingstdagen. Pär Månsson.

-20-05-21  Andakt: Kristi himmelsfärd. Pär Månsson.

 

 

-20-05-10  Andakt: Apg 28. Pär Månsson.

-20-04-12 Andakt: Påskdag. Pär Månsson.

-20-03-15 Gudstjänst: Apg 19. David Karlsson.

-20-02-23  Gudstjänst: Apg 16. Inga-Nora Jervgren.

-20-01-26 Ekumenisk gudstjänst: ”De visade oss särskild omsorg.” Claes Leverström.

2020-01-01 Nyårsdagsandakt. Pär Månsson.

 

     2019

19-12-22  Samling för alla åldrar runt julkrubban. Pär Månsson. Sång Mareeta Alassafin.

19-08-11 Gemensam gudstjänst: David Carlsson, sång Matilda Roolf.

19-06-02  Nattvardsgudstjänst: ”Ord för vägledning i livet.” Pär Månsson, Sång Henny & Mikael Carlsson.